Tata Steel Türkiye
Adapazarı Hanlı OSB deki fabrikasında boyalı çelik saç üretimi yapmaktadır. Temizleme prosesi ile 7 havuzda temizlenen saçlar boyanmakta ve fırında 300 °C sıcaklıkta boyalı saçlar kurutularak işlem tamamlanmaktadır.

7 adet havuzda her biri 200 kW olan 7 adet brülör ile su ısıtılmakta mevcut egzoz ısı geri kazanım sistemi ile egzoz gazının %20’sinin atık ısısı 220°C’ den 120° C’ ye indirilerek havuz suyu ön ısıtması yapılmakta ve eksik kalan ısı bu 7 adet brülörün yanması ile elde edilmekte idi.

Yeni yapılan 1 adet 300 m²  TEV®-KZ özel egzoz eşanjörü ile egzozun ( 47.000 m³ /h )%100’ünün sıcaklığı 230°C’ den 100°C’ye düşürülerek havuz içi sıcaklıkları 225 ton/h su debisi 60° - 70 °C’ye getirilmiştir. Proje öncesinde TEV®-KZ uygulaması ile 300.000 kcal/h ısı geri kazanılırken, toplamda 2.212.000 kcal/h ısı geri kazanımı sağlanmıştır.

Sonuçta: 1.912.000 kcal/h k ısı geri kazanımı farkı elde edilmiştir. (1.912.000 / 9250 /0,65 x 5 x 5 0 x 24 = 1.908.025 Nm³/yıl ) yakıt tasarrufu ve yıllık 820.450.-TL /yıl ilave yakıt maliyeti azaltılmıştır.

Burada hala 100°C 16.000 m³/h egzoz ile havaya atılan atık ısı ile fırın taze hava girişinin ön ısıtması yapılarak da tekrar ek yakıt tasarrufu elde edilecektir.

Burada ( 47.000 x 1,2 x 0,35 x (100 - 35 )) / 9250 /0,65 x 5 x 50 x 24 = 1.280.000 Nm³/yıl yakıt tasarrufu ve 550.500 .-TL/yıl yakıt maliyeti azaltılacaktır.

1.900.000 Nm³/ yıl  yakıt tasarrufu – 820.000.-TL/yıl Maliyet düşüşü – 400.000.-TL yatırım ile gerçekleştirilerek – 6 ayda geri ödeme sağlanmıştır.