Referanslar

Çırağan Kempinski Hoteli

1.4 MW elektrik, 1,9 MW ısı üreten trijenerasyon sisteminden 970 kW soğutma, atık ısıdan elde edilmektedir. Genelde kullanılamayan yağ soğutma sisteminden elde edilen ısı geri kazanımı ile kışın açık havuz 24°C ye ısıtılmaktadır.

2001 yılında devreye giren sistem ortalama yılda 400.000 € enerji maliyetini azaltmakta ve kesintisiz kaliteli enerji temin ederek aynı zamanda 930.000 Nm³ doğalgaz tasarrufu ile 4.780 ton CO2 azalımı sağlayarak çevresel katkı da sağlamaktadır.

Tata Steel Türkiye

Adapazarı Hanlı OSB deki fabrikasında boyalı çelik saç üretimi yapmaktadır. Temizleme prosesi ile 7 havuzda temizlenen saçlar boyanmakta ve fırında 300 °C sıcaklıkta boyalı saçlar kurutularak işlem tamamlanmaktadır.

7 adet havuzda her biri 200 kW olan 7 adet brülör ile su ısıtılmakta mevcut egzoz ısı geri kazanım sistemi ile egzoz gazının %20’sinin atık ısısı 220°C’ den 120° C’ ye indirilerek havuz suyu ön ısıtması yapılmakta ve eksik kalan ısı bu 7 adet brülörün yanması ile elde edilmekte idi.

Yeni yapılan 1 adet 300 m² TEV®-KZ özel egzoz eşanjörü ile egzozun ( 47.000 m³ /h )%100’ünün sıcaklığı 230°C’ den 100°C’ye düşürülerek havuz içi sıcaklıklar 225 ton/h su debisi 60° - 70 °C’ye getirilmiştir. Proje öncesinde TEV®-KZ uygulaması ile 300.000 kcal/h ısı geri kazanılırken, toplamda 2.212.000 kcal/h ısı geri kazanımı sağlanmıştır.

Sonuçta: 1.912.000 kcal/h k ısı geri kazanımı farkı elde edilmiştir. (1.912.000 / 9250 /0,65 x 5 x 5 0 x 24 = 1.908.025 Nm³/yıl ) yakıt tasarrufu ve yıllık 820.450.-TL /yıl ilave yakıt maliyeti azaltılmıştır.

Burada hala 100°C 16.000 m³/h egzoz ile havaya atılan atık ısı ile fırın taze hava girişinin ön ısıtması yapılarak da tekrar ek yakıt tasarrufu elde edilecektir.

Burada ( 47.000 x 1,2 x 0,35 x (100 - 35 )) / 9250 /0,65 x 5 x 50 x 24 = 1.280.000 Nm³/yıl yakıt tasarrufu ve 550.500 .-TL/yıl yakıt maliyeti azaltılacaktır.

Sadece 400.000 TL yatırım ile 1 yıl için 820.000.-TL'lik yani 1.900.000 Nm³'lük yakıt tasarrufu sağlanmış ve yapılan yatırım 6. ayın sonunda kendi finansmanını sağlamış ve kar eder duruma gelmiştir.

Arı Tekstil

Arı Tekstil boyama ve apre tesisinde 20 ton/gün kapasitesinde üretim yapılmaktadır. Proses ihtiyacı olan 7-8 bar buhar 1 adet 14 ton/h kömürlü akışkan yataklı buhar kazanı ile sağlanmaktadır.

Buhar kazanının yanma parametreleri gerçek ölçümlemeye bağlı çalışmamakta ve emisyon değerleri kontrol edilemediği için işletme ve çevre problemleri mevcuttu.

7,2 ton/h - 8,3 bar – 175,6 °C değerlerinde 2 adet kömür besleme vidası % 25,9 besleme yükünde çalışılmakta ve 1,7 KG/DEVİR –ADET VİDA kapasitede kömür beslenmekte idi.

Sonuçta: 1.989 kg/h kömür tüketimi ile 3200 kcal/kg ısıl değerli kömür kullanılarak Q = 7200 x ( 852 - 102) = 5.400.000 kcal/h ısı üretilmektedir.

Yanma kontrolü sağlayabilmek için Oksijen ve Karbonmonoksit sensörleri montajı ile yanma verimi kontrolü için gerekli parametreler elde edilmektedir.

Yanma veriminin arttırılması ve ısıl değer artışı için TEV-MAG termomanyetik yakıt tasarruf sistemi kullanılarak yakıt tasarrufu elde edilmiştir.

7,2 ton/h - 8,3 bar – 180,6°C değerlerinde 1 adet kömür besleme vidası % 24 besleme yükünde çalışılmakta ve 1,7 kg / 1 adet vida deviri ile kömür beslenmektedir.

Sonuçta: 1,7x45x0,24x60 = 1.101 kg/h kömür tüketimi ile 5.605.920 kcal/h ısı üretilmektedir.

B= 5.605.920/1.101 B=5.091,6 kcal/kg

Yakıt tasarruf oranı = 1- (1 / ( 5.091,6 / 2.717)) = % 46,6

Aynı zamanda elektrik tüketiminde %50 azaltılmıştır.

%46 kömür tasarrufu için 500.000 TL yatırım yapılmış, yıllık 800.000.-TL/yıl yakıt tasarrufu sağlanmış ve yapılan yatırım 6. ay sonunda kendini finanse etmiş ve kar eder duruma gelmiştir.

Elba Bant Proje 1

2.6 MW gücündeki doğalgazlı buhar kazanında TEV-MAG Termo-Manyetik yakıt tasarruf sistemi ile %25 yakıt tasarrufu elde edilmiştir. Sistem devreye alınması ile 1 adet 0,7 MW doğalgazlı Kızgın Yağ Kazanı devre dışı bırakılmış böylelikle ilave yakıt ve elektrik tasarrufu elde edilmesi sağlanmıştır. Proje sonrasında yılda 300.000 Nm³ doğalgaz tasarrufu ve 540 ton CO2 azalımı elde edilerek çevresel katkı da sağlanmıştır.

Elba Bant Proje 2

2.6 MW gücündeki doğalgazlı buhar kazanında TEV-KZ ve 2.1 MW gücündeki kızgın yağ kazanında TEV-MAG, TEV-KZ yakıt tasarruf sistemleri ile %35 yakıt tasarrufu elde edilmiştir. Buhar ve kızgın yağ kazanlarının egzoz sıcaklıkları 240°C den 45-50°C ‘ye düşürülerek geri kazanılan egzoz ısısı proseste 60°C sıcak hava üretiminde kullanılarak kızgın yağ ısısı ihtiyacını azaltmış ve 1 adet 1.15 MW kızgın yağ kazanının kapatılması imkanı yaratılmıştır. Bunun sonucunda da ilave yakıt ve elektrik tasarrufu elde edilmiştir. Proje sonrasında yılda 400.000 Nm³ doğalgaz tasarrufu ve 720 ton CO2 azalımı elde edilerek çevresel katkı da sağlanmıştır.

Denim Village

4.5 MW gücündeki doğalgazlı buhar kazanında TEV-KZ Termokondenser yakıt tasarruf sistemi ile günde 150 ton ( 24-60 °C ) sıcak su egzoz ısı geri kazanım sistemiyle %20 yakıt tasarrufu elde edilmiştir. Proje sonrasında yılda 300.000 Nm³ doğalgaz tasarrufu ve 540 ton CO2 azalımı elde edilerek çevresel katkı da sağlanmıştır.TEV'den Hangi Sektörler Faydalanır
 • Tekstil
 • Metal
 • Gıda
 • Seramik
 • Cam
 • Kağıt
 • Ambalaj
 • Otomotiv
 • Hizmet
 • Konut
 • Kimya
 • Enerji