Çırağan Palace Kempinski Hotel
1.4 MW elektrik, 1,9 MW ısı üreten trijenerasyon sisteminden 970 kW soğutma, atık ısıdan elde edilmektedir. Genelde kullanılamayan yağ soğutma sisteminden elde edilen ısı geri kazanımı ile kışın açık havuz 24°C ye ısıtılmaktadır.

2001 yılında devreye giren sistem ortalama yılda 400.000.-€ enerji maliyetini azaltmakta ve kesintisiz kaliteli enerji temin ederek aynı zamanda 930.000 Nm3 doğalgaz tasarrufu ile 4.780 ton CO2 azalımı sağlayarak çevresel katkı da sağlamaktadır.